GIC tổng kết hoạt động kinh doanh 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2020

Từ những nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đi kèm với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, năm 2019, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) có nhiều khởi sắc, tăng trưởng so với năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tỷ lệ cao.

Ngày 20/12/2019, tại thành phố Quy Nhơn, GIC đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Triển khai kế hoạch kinh doanh 2020. Tham dự có ông Hồ Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị GIC, ông Phan Hoàng Chung Thủy – Tổng Giám đốc GIC, ông Bùi Huy Cường – Giám đốc Tài chính, ông Hoàng Thanh Tùng – Giám đốc khối Kinh doanh và lãnh đạo các Đơn vị thanh viên, Ban Kinh doanh, Phòng Kinh doanh tiêu biểu.

Ong_H_Nam_Thng_-_Ch_tch_Hi_dng_qun_tr_GIC_phat_biu_ch_do_dnh_hng_kinh_doanh_2020

Ông Hồ Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị GIC phát biểu chỉ đạo định hướng kinh doanh 2020

Ong_Phan_Hoang_Chung_Thy_-_Tng_Giam_dc_GIC_phat_biu_ti_Hi_ngh

Ông Phan Hoàng Chung Thủy – Tổng Giám đốc GIC phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, các chỉ tiêu đều theo đúng kế hoạch và có sự tăng trưởng so với năm 2018, cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 đạt trên 1,380 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Năm 2019 là một năm GIC ghi nhận có lãi về mặt nghiệp vụ với tỷ lệ gộp thuần dưới 100%. Hoạt động bán lẻ của GIC cũng tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2019, nổi bật là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) với tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 30%.

Hội nghị tổng kết năm 2019 cũng là một diễn đàn hữu ích để lãnh đạo các đơn vị kinh doanh cùng trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, phát triển hệ thống phân phối tại địa bàn.

Lanh_do_cac_Dn_v_kinh_doanh_cung_tich_cc_tham_trao_di_va_chia_s_kinh_nghim_kinh_doanh

Lãnh đạo các Đơn vị kinh doanh cùng tích cực tham trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh

Ban_lanh_do_chp_hinh_lu_nim_cung_CBNV_da_cng_hin_ti_GIC_10_nam

 Vinh danh CBNV đã cống hiến tại GIC 10 năm

Năm 2020, với thông điệp “One GIC One Goal – Chung một mục tiêu”, toàn bộ hệ thống kinh doanh của GIC sẽ nỗ lực với mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Tổng doanh thu phấn đấu đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 30 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đó, GIC sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối với hơn 500 điểm liên kết Bancassurance và Bán lẻ được kích hoạt trong năm 2020, triển khai hoàn chỉnh hệ thống GIC Core giúp việc cấp và quản lý hợp đồng bảo hiểm hiệu quả hơn, tập trung phát triển các dòng sản phẩm hiệu quả tại từng địa phương, đầu tư tuyển dụng và phát triển năng lực nhân sự cho hệ thống kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong năm 2019 và với định hướng kinh doanh cụ thể cho năm 2020, Ban lãnh đạo GIC tin tưởng và kỳ vọng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên GIC sẽ là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công, tạo sức bật đột phá trong năm 2020.

Toan_th_Hi_ngh_chp_hinh_lu_nim

Ban lãnh đạo GIC cùng toàn thể Hội nghị chụp hình lưu niệm