CHỌN GÓI BẢO HIỂM CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA BẠN

GÓI 1 TỶ

Phù hợp cho căn hộ có giá mua mới đến 1 tỳ đồng

1,490,000 VNĐ

Phí chưa thuế: 1,400,000 VNĐ
Thuế: 90,000 VNĐ
shopping_basketMua
GÓI 2 TỶ

Phù hợp cho căn hộ có giá mua mới đến 2 tỳ đồng

1,990,000 VNĐ

Phí chưa thuế: 1,854,545 VNĐ
Thuế: 135,455 VNĐ
shopping_basketMua
GÓI 4 TỶ

Phù hợp cho căn hộ có giá mua mới đến 4 tỳ đồng

3,490,000 VNĐ

Phí chưa thuế: 3,218,182 VNĐ
Thuế: 271,818 VNĐ
shopping_basketMua
GÓI 7 TỶ

Phù hợp cho căn hộ có giá mua mới đến 7 tỳ đồng

5,490,000 VNĐ

Phí chưa thuế: 5,036,364 VNĐ
Thuế: 453,636 VNĐ
shopping_basketMua
Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM (VND)
I. Căn hộ (hoặc Tài sản bên trong căn hộ) bị Cháy, Nổ, Sét đánh help
1. Hỗ trợ chi phí y tế  help 50.000.000 VNĐ/người/vụ (Tối đa 4 người) 50.000.000 VNĐ/người/vụ (Tối đa 4 người) 50.000.000 VNĐ/người/vụ (Tối đa 4 người) 50.000.000 VNĐ/người/vụ (Tối đa 4 người)
2. Chi phí sửa chữa, thay thế phần xây dựng  help 1.000.000.000 VNĐ 2.000.000.000 VNĐ 4.000.000.000 VNĐ 7.000.000.000 VNĐ
3. Chi phí sửa chữa, thay thế tài sản trong căn hộ:  help 100.000.000 VNĐ (Tối đa 15.000.000 VNĐ/món) 200.000.000 VNĐ (Tối đa 25.000.000 VNĐ/món) 400.000.000 VNĐ (Tối đa 40.000.000 VNĐ/món) 700.000.000 VNĐ (Tối đa 50.000.000 VNĐ/món)
4. Chi phí dọn dẹp hiện trường  help 110.000.000 VNĐ 220.000.000 VNĐ 440.000.000 VNĐ 770.000.000 VNĐ
5. Chi phí sửa chữa, thay thế xe  help 30.000.000 VNĐ/xe (Tối đa 2 xe máy) 50.000.000 VNĐ/xe (Tối đa 2 xe máy) 75.000.000 VNĐ/xe (Tối đa 2 xe máy) 120.000.000 VNĐ/xe (Tối đa 2 xe máy)
6. Chi phí thuê nhà  help 45.000.000 VNĐ (Tối đa 500.000 VNĐ/ngày, 90 ngày/năm) 45.000.000 VNĐ (Tối đa 500.000 VNĐ/ngày, 90 ngày/năm) 45.000.000 VNĐ (Tối đa 500.000 VNĐ/ngày, 90 ngày/năm) 72.000.000 VNĐ (Tối đa 800.000 VNĐ/ngày, 90 ngày/năm)
7. Hỗ trợ thanh toán khoản vay  help 50.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
II. Căn hộ bị Trộm cắp help
8. Chi phí sửa chữa, thay thế tài sản bị trộm cướp  help close close 150.000.000 VNĐ (Tối đa 40.000.000 VNĐ/món) 200.000.000 VNĐ (Tối đa 50.000.000 /món)
III. Các sự cố làm phát sinh trách nhiệm đối với bên thứ ba trong quá trình sử dụng căn hộ help
9. Trách nhiệm đối với bên thứ ba  help close close close close