90% giới trẻ hiện đại đang chọn nhà chung cư làm nơi sinh sống vì không gian sống tiện ích và năng động nhưng vẫn còn lo ngại một số rủi ro cháy nổ không lường trước được. Vì vậy, GIC giới thiệu đến bạn gói sản phẩm bảo hiểm GIC EASY AN CƯ, bảo vệ toàn diện cho bạn, người thân yêu và tài sản của gia đình trước những tai nạn bất ngờ.

Quyền lợi

I. Căn hộ (hoặc Tài sản bên trong căn hộ) bị Cháy, Nổ, Sét đánh

A. Cháy do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nhưng loại trừ: 

 • Do động đất, núi lửa hay các biến động thiên nhiên khác.
 • Thiệt hại gây ra bởi hay do hậu quả của việc cháy rừng, cây, đồng cỏ, hoang mạc hay rừng nhiệt đới hay đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng dù là ngẫu nhiên hay không.
 • Tài sản bốc cháy do tự lên men hay tỏa nhiệt. Tài sản chịu tác động của bất kỳ quá trình nào có liên quan đến việc sử dụng nhiệt.
 • Tài sản bị đốt cháy theo lệnh cơ quan công quyền.

B. Nổ nồi hơi, bình khí đốt phục vụ sinh hoạt.

C. Sét đánh trực tiếp.

Các quyền lợi bảo hiểm khi Căn hộ bị Cháy, Nổ, Sét đánh:

 • chevron_right 1. Hỗ trợ chi phí y tế

  Quyền lợi bảo hiểm Nguyên tắc chi trả bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí điều trị y tế cho những người sống trong căn hộ (theo Hộ khẩu thường trú hoặc Đăng ký tạm trú) khi bị thương do căn hộ bị:

  • Cháy.
  • Nổ.
  • Sét đánh.

  GIC chi trả theo chi phí y tế thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí này ở mức cần thiết và hợp lý để điều trị thương tật phát sinh.
  • Tổng số tiền chi trả không vượt quá 50.000.000 VNĐ/người/vụ.
  • Người được bảo hiểm đáp ứng các điều kiện trong phần “Điều kiện tham gia”.
  • Áp dụng cho tối đa 6 người. Trường hợp Hộ khẩu thường trú hoặc Đăng ký tạm trú có nhiều hơn 6 người thì GIC chỉ chi trả chi phí y tế thực tế phát sinh theo tỷ lệ (6 / Tổng số người trong Hộ khẩu thường trú hoặc Đăng ký tạm trú).
  • Cung cấp đầy đủ bản gốc các chứng từ, hóa đơn y tế liên quan. Trường hợp các chi phí này đã được thanh toán một phần từ các đơn vị bảo hiểm khác, GIC chỉ chi trả phần chênh lệch (nếu có) thuộc phạm vi bảo hiểm của GIC.

 • chevron_right 2. Chi phí sửa chữa, thay thế phần xây dựng

   

  Quyền lợi bảo hiểm Nguyên tắc chi trả bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí sửa chữa hoặc thay thế (nếu không thể sửa chữa) một phần hoặc toàn bộ phần xây dựng bị tổn thất của căn hộ.

  GIC chi trả theo chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí sửa chữa ở mức cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tương đương tình trạng trước tổn thất.
  • Chi phí thay thế (nếu không thể sữa chữa) không vượt quá giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Số tiền chi trả cho mỗi hạng mục tài sản không vượt quá Giới hạn trách nhiệm đối với từng tài sản.
  • Tổng số tiền chi trả cho các thiệt hại của Phần xây dựng và Tài sản bên trong căn hộ, tương ứng không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của GIC đối với Phần xây dựng và Tài sản bên trong căn hộ.

 • chevron_right 3. Chi phí sửa chữa, thay thế tài sản trong căn hộ:

  Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí sửa chữa hoặc thay thế (nếu không thể sửa chữa) một phần hoặc toàn bộ các tài sản bị tổn thất bên trong căn hộ.

  GIC chi trả theo chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí sửa chữa ở mức cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tương đương tình trạng trước tổn thất.
  • Chi phí thay thế (nếu không thể sữa chữa) không vượt quá giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Số tiền chi trả cho mỗi hạng mục tài sản không vượt quá Giới hạn trách nhiệm đối với từng tài sản.

  Tổng số tiền chi trả cho các thiệt hại của Phần xây dựng và Tài sản bên trong căn hộ, tương ứng không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của GIC đối với Phần xây dựng và Tài sản bên trong căn hộ.

   

 • chevron_right 4. Chi phí dọn dẹp hiện trường

  Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí dọn dẹp hiện trường khi căn hộ bị tổn thất.

  Điều kiện: Chi phí này chưa được bảo hểm bởi một đơn bảo hiểm nào khác

  GIC chi trả theo chi phí thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí này ở mức cần thiết và hợp lý để dọn dẹp hiện trường sau tổn thất.
  • Tổng số tiền chi trả không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của GIC đối với quyền lợi này.

 • chevron_right 5. Chi phí sửa chữa, thay thế xe

  Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí sửa chữa, thay thế xe máy, (và xe ôtô nếu chọn mua thêm) thuộc sở hữu của những người sống trong căn hộ được bảo hiểm (có tên trong Hộ khẩu thường trú hoặc Đăng ký tạm trú) bị tổn thất khi để ở bãi/hầm giữ xe của khu chung cư.

  Điều kiện: Xe chưa được bảo hểm bởi một đơn bảo hiểm nào khác.

  GIC chi trả theo chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí sửa chữa ở mức cần thiết để khôi phục xe trở lại tương đương tình trạng trước tổn thất.
  • Chi phí thay thế (nếu không thể sữa chữa) không vượt quá giá trị xe tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Số tiền chi trả cho mỗi xe không vượt quá Giới hạn trách nhiệm đối với từng xe.
  • Áp dụng Luật tỷ lệ đối với xe ôtô bị tổn thất: Trường hợp Giới hạn trách nhiệm mà khách hàng đăng ký tham gia thấp hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất, GIC sẽ chỉ chi trả chi phí sửa chữa, thay thế này theo tỷ lệ giữa Giới hạn trách nhiệm đã đăng ký và giá trị thực tế của xe.

 • chevron_right 6. Chi phí thuê nhà

  Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm

  Hỗ trợ chi phí thuê chỗ ở tạm khi căn hộ không thể tiếp tục sử dụng được.

  GIC chi trả theo chi phí thuê nhà thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Không vượt quá Giới hạn trách nhiệm/ngày của GIC.
  • Hỗ trợ tối đa 90 ngày cho toàn bộ thời hạn bảo hiểm

 • chevron_right 7. Hỗ trợ thanh toán khoản vay

  Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Rủi ro được bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi trả 1 kỳ thanh toán của khoản vay mua trả góp căn hộ khi căn hộ này không thể tiếp tục sử dụng được.

  GIC thanh toán cho ngân hàng số tiền trả góp tương ứng với khoản phải trả (gồm gốc và lãi) của 1 tháng, căn cứ theo hợp đồng vay trên cơ sở:

  • Số tiền chi trả tối đa là 50.000.000 VNĐ.
  • Nếu kỳ trả nợ dài hơn 1 tháng thì GIC chỉ chi trả số tiền chi trả của 1 kỳ chia cho số tháng trong kỳ.

   

II. Căn hộ bị Trộm cắp

Là việc đột nhập bằng vũ lực hay bạo lực vào căn hộ tại địa điểm bảo hiểm. Loại trừ:

 • Trộm cắp có sự chủ mưu, đồng lõa của thành viên Người được bảo hiểm hoặc Người sống trong căn hộ, bao gồm cả nhân viên bảo vệ căn hộ.
 • Trộm cắp tài sản ở ngoài sân, vườn hay trộm cắp bằng cách đột nhập vào địa điểm bảo hiểm qua một cổng không khóa.

Các quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra Trộm cắp:

 • chevron_right 8. Chi phí sửa chữa, thay thế tài sản bị trộm cướp

  Quyền lợi bảo hiểm Nguyên tắc chi trả bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí sửa chữa hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ các tài sản bị tổn thất bên trong căn hộ do trộm cắp. Loại trừ:

  • Tiền;
  • Các chứng từ, mẫu, mô hình, khuôn mẫu, sơ đồ hay mẫu thiết kế.
  • Thuốc lá, thuốc lá điếu hay xì gà, trừ khi được ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

  GIC chi trả theo chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế phát sinh trên cơ sở:

  • Chi phí sửa chữa ở mức cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tương đương tình trạng trước tổn thất.
  • Chi phí thay thế không vượt quá giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Tổng số tiền chi trả không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của GIC đối với quyền lợi bảo hiểm này.

III. Các sự cố làm phát sinh trách nhiệm đối với bên thứ ba trong quá trình sử dụng căn hộ

Trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Thương tật thân thể bất ngờ (bao gồm tử vong và bệnh tật) hoặc Thiệt hại vật chất bất ngờ gây ra cho tài sản của một bên thứ ba do một sự cố liên quan đến việc sử dụng Căn hộ được bảo hiểm và diễn ra trong phạm vi căn hộ này.

 • chevron_right 9. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

  Quyền lợi bảo hiểm
  Nguyên tắc chi trả bảo hiểm

  Được hỗ trợ chi phí đền bù các thệt hại về người và tài sản gây ra cho bên thứ ba.

  • GIC chi trả theo chi phí bồi thường thực tế phát sinh từ kết quả giải quyết các khiếu nại từ bên thứ ba trên cơ sở.
  • Tổng số tiền chi trả không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của GIC đối với quyền lợi bảo hiểm này.